P38®塑料灰

P38®

P.38塑料灰是具有高附着力及柔韧性的聚酯灰.专为塑料部件如保险杠的磨损 及滑痕修补设计,可提供极佳的柔韧性.

  • 适用大部分塑料件划痕的填充
  • 超强附着力和柔韧性
  • 含固化剂
SKU: P38PF/600 分类: , 标签:

描述

型号 尺寸/包装 颜色 查看技术
数据表
查看健康&
安全信息
P38PF/600 罐 600ml 黑色 6 P38PF/600 TDS P38PF/600 SDS
Go to Top